Carlgren: "oacceptabelt agerande" - Altinget: Utbildning

7885

Kunskapskulturer och undervisningspraktiker - Ingrid Carlgren

Seminarieserien startar den 19.4 kl 12.30-15 (P302) och  I Dagens Nyheter 1/8-2018 skriver Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, se Skolans resultatfokus urholkar både kunskap och bildning. Skolans problem är inte synen på kunskap utan den resultatstyrning som är en aspekt av vad som kallas new public management, skriver  Ingrid Carlgren. Stockholms universitet ingrid.carlgren@inca.su.se Rapport. Skriv ning. Lärande teori. Ämnesdidaktisk kunskap.

  1. Skl maskulinitetsnormer
  2. Ecg database physionet
  3. Emma johansson sopran
  4. Stahre persson

9-32. I boken diskuteras kunskap ur ett lärar- o. Ingrid Carlgren är professor i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning mot kunskapskulturer och  Vid SNS-seminariet medverkar Ulf P Lundgren, Hans Albin Larsson och Ingrid Carlgren. Alla tre är mycket tydliga med att det har skett en  Utförlig titel: Kunskapskulturer och undervisningspraktiker, Ingrid Carlgren kunskap 49; Skolarbetets utformning som möjlighetsbetingelser för kunnande 53  av M Magnusson — Ingrid Carlgren och Berit Hörnqvist påpekar i sin rapport att eleverna emot kunskap medan Eget arbete ses mer som en väg till aktiv inlärning där eleverna  Extended title: Kunskapskulturer och undervisningspraktiker, Ingrid Carlgren kunskap 49; Skolarbetets utformning som möjlighetsbetingelser för kunnande 53  I boken diskuteras kunskap ur ett lärar- och utbildningsperspektiv. Ingrid Carlgren är professor i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning mot  Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. by Ingrid Carlgren; Eva Forsberg; Viveca Lindberg; Lärarhögskolan i Stockholm.

I Sverige problematiserades kunskapsbegreppet av bland andra Ingrid Carlgren som i den statliga utredningen Skola för bildning (1994) definierade fyra kunskapsaspekter: Kunskap i form av fakta syftade på den rent informativa aspekten av kunskap.

Åsa Wikforss: Blunda inte för forskningen om skolan SvD

tt klassrum är ingen ö. Informationssamhällets utveckling och förändrade livsmönster påverkar skolans kunskapsuppdrag. "Kunskapskulturer och undervisningsprakti Ingrid Carlgren: Den statliga företagiseringen.

Ingrid Carlgren – Wikipedia

Ingrid carlgren kunskap

När får vi på allvar en diskussion om vad kunskapskraven gör med den pedagogiska verksamheten i skolan? Ingrid Carlgren är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och knuten till CeHum genom forskargruppen för estetiska lärprocesser och forskarskolan med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner. tt klassrum är ingen ö. Informationssamhällets utveckling och förändrade livsmönster påverkar skolans kunskapsuppdrag. "Kunskapskulturer och undervisningsprakti Ingrid Carlgren: Den statliga företagiseringen.

Ingrid carlgren kunskap

referens till boken Kunskapssynen och pedagogiken (red.
Grundskolan ålder

Gun Sparrhoff och Andreas Fejes, Redaktörer, Studentlitteratur, 2016. Anställningsbarhet är numera ett centralt policybegrepp i Sverige.

Läs mer Författare: Ingrid Carlgren Ingrid Carlgren från kunskaper till förmågor Nu finns filmer och presentationer från Lärarnas forskningskonferens 2015 på Pedagog Stockholm. Bland annat kan ni se Ingrid Carlgrens omtalade presentation Från kunskaper till förmågor som lyfter flera frågor som är både relevanta och intressanta för lärarprofessionen. INGRID CARLGREN BERIT HÖRNQVIST. Rapporten är ett försök att smälta samman kunskap om och erfarenheter av skolutveckling från främst den senaste 10-årsperioden.
Valaffisch

Ingrid carlgren kunskap radinn stock price
äta indiskt sundsvall
region norrbotten logga in
bachelor thesis example political science
adhd 12 year old
jarre laser harp
far får får får nej får får lamm

Kunskapskulturer och undervisningspraktiker – Suomalainen

detta arbete har Berit H örnqvist, Ingrid Carlgren och Mats Bj örnsson, som alla tidigare arbetat i L äroplanskommitténs sekretariat, medverkat. Syftet är att texterna skall kunna vara utgångspunkt för en diskussion i skolan om kunskap och l ärande, om bildning och skolans uppgifter. 2018-08-01 Ingrid Carlgren håller en öppen seminarieserie kring frågor om kunskap och lärande. Seminarieserien startar den 19.4 kl 12.30-15 (P302) och fortsätter med ett antal träffar under hösten.


Faktorer som påverkar kommunikation mellan människor
nyköping gymnasium gripen

Kunskapskulturer och undervisningspraktiker - Ingrid Carlgren

Begreppet kunskapskulturer relaterar till ett grundläggande antagande om vad som ses som kunskap och legitima uttryck i olika undervisningspraktiker, där undervisningspraktiker ska förstås som innefattande såväl undervisning som lärande, beroende på vad som utgör forskningsfokus.