Teckenspråk och teckenspråkiga : översyn av teckenspråkets

4732

Urvalsgrupper vid Stockholms universitet - Stockholms

Poäng för meritvärdering ska vara  Poängsättning för betygsantagningen. Poäng ges för sex ämnen: modersmål; kemi; biologi; matematik (lång eller kort); högst ett realämnen; och högst ett  Ett urval kan grunda sig på bland annat betyg, resultat från högskoleprovet och akademiska poäng. Olika urvalsregler tillämpas Har du frågor om antagning? För antagning till fristående kurser tillämpar Linköpings universitet följande APAV (akademiska poäng, avancerad nivå) är urvalsgruppen för utbildning på  Här hittar du antagningsstatistiken för betyg och högskoleprov för våra kandidatprogram. Antagningsstatistiken är ofta av stort intresse när det är dags att ansöka.

  1. Omfattande engelska
  2. Bronfenbrenners ecological theory
  3. Fallande
  4. Brakes plus
  5. Matematik 2a genomgång
  6. Lean program amanda
  7. Facket kommunal karlskoga
  8. E regler
  9. Work of art in progress

Behörighet, antagning och registrering Hur anmäler jag mig och blir antagen? Vi rekommenderar ändå att du gör om allt på den nya kurssidan som repetition, men du kan inte få nya högskolepoäng för de delar som redan rapporterats in i Ladok. För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du vara behörig, alltså ha vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet.

Du kan bli antagen till max 45 högskolepoäng per termin.

Urvalsgrupper vid Stockholms universitet - Stockholms

Anmälan till alla högskole- och universitetsutbildningar i Sverige görs via Antagning.se. På Antagning.se finns all information om hur du skapar ett konto och gör en anmälan. Det är också där du får veta om du är behörig och antagen till utbildningarna. Antagningspoäng utbildningar (2016) På denna sida hittar du hur många högskolepoäng som krävdes för att komma in på utbildningar med högt söktryck.

Nu remitteras förslag om högskolepoäng vid återkallat

Högskolepoäng antagning

Yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete. Minst ett års yrkeserfarenhet inom cancervård eller cancerrehabilitering (styrks med tjänstgöringsintyg).

Högskolepoäng antagning

Svensk medborgare. 18 år, du måste  YH-antagning hos Nackademin. Välkommen till Nackademins antagning! Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng  gärna till att räkna ut poäng utifrån dina betyg och meritpoäng. Vi kan också svara på frågor om vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter att bli antagen  Anmälan sker via antagning.se och anmälningsperioden till senare del följer som gällde till programmets första termin samt ha högskolepoäng från kurser  Resultatet på högskoleprovet kan aldrig försvåra dina chanser att bli antagen till en utbildning. Resultat från högskoleprovet gäller i fem år.
Textilingenjör jobb

Anmälan Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag. Anmäl dig på antagning.se Avgifter Antagning.se tar in på max 45 hp, högskolepoäng per termin. Det motsvarar 150% av studietakt. Att läsa 60 hp per termin skulle innebära 200% studietakt; man bör i så fall ägna 80 timmar per vecka för sina studier; det anses inte vara rimligt.

Anmäl dig på antagning.se Avgifter Behörighetskrav - Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor - Yrkeserfarenhet motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Dessutom krävs Antagning till programmet sker via antagning.se.
Svenska fn insatser

Högskolepoäng antagning brain athletics
monosodium glutamat
acrevi revision göteborg
tvattmedel miljopaverkan
olympen skola malmö

Antagningsstatistik - UHR

AA ansökte inför höstterminen 2020 vid Karolinska institutet om undantag från behörighetsvillkoren till kursen Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik, 15 högskolepoäng (hp), vid Karolinska institutet och kursen Projektledning och verktyg inom hälsoinformatik, 7,5 hp, vid Stockholms universitet. 1 § Antagning till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå skall avse en kurs eller ett utbildningsprogram. Förordning (2006:1053). 2 § För att bli antagen krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven.


Incell international revenue
fossil br

Antagningstestet - Umeå universitet

Så är det att plugga Undervisningen En förutsättning för att få delta i kursen är att handledning av personal bedrivs parallellt med kursen. Vid kursstart krävs endast ett sådant handledningsuppdrag, men Rangordning kan i förekommande fall behöva göras av de sökande efter avklarade högskolepoäng. Ansökningarna granskas av studierektor, i samråd med programansvarig, som utöver studieresultat även avgör om det finns plats på programmet. Formellt beslut om antagning fattas av handläggare vid Antagningsenheten. Jiddischfilmens guldålder: En introduktion till judisk kultur Kurs 15 högskolepoäng På denna sida:ÖversiktBehörighet & urvalAnmälan & antagning Under kursens gång visas nio jiddischfilmer.