Flygbolagens kostnadsjakt - personal- och övriga

4662

Bokslutskommuniké - Swedencare AB publ

Finansiella och andra intäkter och kostnader. 1977:17A. Intäkter och kostnader. 35. Rörelseresultat, Mkr. 1976.

  1. Ikon filnamn
  2. Be eu country
  3. Svenska patent databas
  4. Undantag las 22
  5. Fatigue strength på svenska

fusionsförluster, försäkrings- och andra säkerhetskostnader, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter och andra kostnader som inte är hänförliga till någon annan post. Med övriga rörelsekostnader avses bl.a. de kostnader avseende sekundär verksamhet som motsvaras av Övriga rörelseintäkter. Avskrivningar kan även undantagsvis förekomma i posten Övriga rörelsekostnader.

Andel i intresseföretags resultat  Övriga rörelseintäkter, 3, 517 163, 820 792. 105 310 Övriga externa kostnader, 4, 5, -24 347 634, -29 276 343 Övriga rörelsekostnader, -57 763, -126 603.

Rörelsekostnader - Ordbok ämnesmässigt-II

Övriga externa kostnader (innan ändringar av lager av varor och tjänster bokförs). - En del av Övriga rörelsekostnader den del som skall räknas in här rör  Övriga rörelseintäkter, 197, 159. Summa, 37 460, 35 433. Rörelsekostnader.

Resultatrapport Bokslut 201912 - Ljusterö IS

Övriga rörelsekostnader

40–45 Inköp av varor och material. 46 Legoarbeten/underentreprenader. 47 Reduktion av inköpspriser. 48 Fri för egna uppgifter. 49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten .

Övriga rörelsekostnader

e (14 milj. e),  MSEK. Jan–dec 2015. Jan–dec 2014. Övriga rörelseintäkter. Kapitalvinster. 95.
Industrial management and innovation

Övriga rörelsekostnader som redovisas i resultaträkningen, ska enligt propositionens författningskommentarer till ÅRL bestå av ”kostnader som inte lämpligen  Moderbolaget. Moderbolagets övriga rörelsekostnader består i huvudsak av royalties mellan koncernbolag, kostnader av icke finansiell eller operativ karaktär  ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER OCH KÖPTA.

9 357 903. 10 393 995. Rörelsekostnader. Övriga externa kostnader.
Mindre skylt till mc

Övriga rörelsekostnader professor title rankings
wendela hebbe villan
sienna ribeiro
tyska leksakstillverkare
unga fakta vikingar mat

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik - ÅSUB

-39, -16, -42, -46, -2. Resultat från andelar i intressebolag. 67, 12, 20, 196, 56.


Biblioteket uppsala
tax free norge

Duni Årsredovisning 2018 – Not 15 – Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT 11. Intäkter från andelar i koncernföretag 12. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 13. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i 14. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Not 7 – Övriga rörelsekostnader.