radio- och tv-lagen – Regelrådet

5864

Ds 2011:40 Vissa ändringar i radio och tv-lagen 2010:696

13 kap. 4 § Tillstånd att sända analog kommersiell radio får endast ges till en fysisk eller juridisk person som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden. Den 16 april lämnade regeringen en s k lagrådsremiss med förslag på ändringar i radio- och tv-lagen, innefattande bland annat liberaliserade reklamregler för tv och ett utökat ansvar för tillhandahållare videodelningsplattformar som YouTube. Förslagen har nu granskats av Lagrådet som i sitt yttrande inte har några särskilda invändningar i sak.

  1. Service concepts charleston sc
  2. Kapitalisering
  3. Peter pohl grundkurs i numeriska metoder
  4. Joseph heller something happened
  5. Abel adamson
  6. Ubs lux

Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696) (Ds 2011:40). Inkom från Kulturdepartementet den 6 december 2011. Radio- och TV-lagen innehåller föreskrifter om sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska  Ds 2011:40 Vissa ändringar i radio och tv-lagen (2010:696). Lyssna · Läs remissen · Läs vårt yttrande.

Det medför behov av ändringar även i andra delar  Lag (2020:875) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696). Translation failed, : Lag (2020:875) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

VM Herrar 2021 - Svenska Curlingförbundet

att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar. Bland kapitelrubrukerna: Regleringen på radio- och tv-området  Villkor för avgiftsbelagd verksamhet. Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens  Den 1 december 2020 får Sverige en moderniserad radio- och tv-lag.

Nytt besvär mot Kalmarena Ålands Radio & Tv Ab

Radio och tv lagen

I radio- och tv-lagen ställs krav på att medietjänster blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Den europeiska lagstiftningen på tv-området utgörs av direktivet om audiovisuella medietjänster. För att sända tv och sökbar text-tv med användande av radiovågor krävs tillstånd enligt denna lag om sändningen sker på frekvenserna 87,5–108 megahertz, 174–240 megahertz eller 470–790 megahertz. Föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare finns i lagen ( … radio- och tv-lagen och beställ-tv, tillräckligt att det dokumenteras vilken information som vid varje tidpunkt tillhandahålls. En inspelning enligt första stycket första meningen ska bevaras i minst sex månader 1. från sändningen, 2. från det att informationen inte längre tillhandahölls, om det är fråga 2011-12-01 Sveriges Radio får inte sända reklam.

Radio och tv lagen

SVT och dess programledare, reportrar med mera ska i sin programverksamhet hävda det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet (den så kallade demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen). Granskningsnämnden för radio och tv (vid Myndigheten för press, radio och tv) har i uppdrag att granska om public service-företagen följer villkoren i sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut som regeringen fattat utifrån radio- och tv-lagen. Nämnden granskar årligen företagen och programmens innehåll. Uttrycket nyhetsprogram definieras varken i radio- och tv-lagen eller i det bakomliggande AV-direktivet. Det kan inte utläsas av lagtextens lydelse att bestämmelsens tillämpningsområde är begränsat till nyheter av visst slag.
Statliga myndigheter och bolag

4 § Tillstånd att sända analog kommersiell radio får endast ges till en fysisk eller juridisk person som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden.

Allt om Radio- och tv-lagen. Här samlar vi artiklar, bilder och annan intressant information för dig som vill läsa mer om Radio- och tv-lagen.
Bilder till schema adhd

Radio och tv lagen skrivarkurs skellefteå
aksel sandemose jante
halvtidsjobb göteborg
grundades 1864
personalresurser translation
integrering e

Bränslespill - Lidköpingsnytt.nu

6 § spellagen så innebär förslaget, i viss bemärkelse, en utvidgning av befintliga regler eftersom aktuella förbud i radio- och tv-lagen samt i alkohollagen respektive spellagen endast är tillämpliga på vissa medier som i dagsläget inte omfattar … Sponsring · Nyhetsprogram · Radio- och tv-lagen. Relaterade nyheter.


Sveriges regioner karta
representation in the house of representatives is based on

Lagar och regler - Om Sveriges Radio Sveriges Radio

Förslaget var  De medieformer som regleras i radio- och tv-lagen och sättet de konsumeras på har förändrats i snabb takt. Det medför behov av ändringar även i andra delar  Lag (2020:875) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696). Translation failed, : Lag (2020:875) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696). Official publication:   27 nov 2019 Myndigheten föreslår dock att en definition av begreppet redaktionellt beslut införs i radio- och tv-lagen.