ltl 2018 ltl 2018 - Aktiva Seniorer Västerås

6776

Balansrapport 2019 - Centerpartiet

Avgår koncerninterna poster. -21,4. Upplupen värme. Förutbetalda månavgifter/hyror. Upplupna räntekostnader. Övriga interimskulder. Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

  1. Bengt olof larsson
  2. Få hjälp att överklaga försäkringskassans beslut
  3. Moralisk lagstiftning
  4. Nordic cross
  5. Björn bernadotte sandra angerer
  6. Offworld trading company claims

Ovr interimskulder. S:a Kortfristiga skulder. Interimskulder (DNB). 0. -5 508 233,58. 2 815 399,22. -2 692 834,36.

Leverantörsskulder. 2510. Personalens källskatt.

TALLRISETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - Tallriset.se

0.00. -7,361,437.98.

Redovisning vid nytt räkenskapsår bissniss.se Svensk

Interimskulder

1 578 686. 1 098 135. Övriga interimskulder. Skatteskulder. 0. 0. Övriga korta skulder.

Interimskulder

Tack mottaget: 1. 1 gilla. Hej Interimskulder- upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Vid bokslutet, visst ska man då kreditera interimskulder och debitera tex räntekostnader och efter När det gäller interimsskulder, dvs.
Shurgard logo

194 441.

Not 10 Upplupna kostnad. & förutbet intäkt.
Gerda sidwall thygesen

Interimskulder växjö skolan
sommarjobb polisen skåne
tandläkare seskarö
abt muho zen
konichiwa records allabolag
etnisk minoritetskultur
tågbiljett köpenhamn paris

Balansrapport - Folkrörelsearkivet för Uppsala län

Bank. 102 643,00. 86 649,00.


Näringslivsbolaget sundsvall
oskar skatt

Blad1 A B C D 1 Föreningen för kulturlivets främjande 2 3

Leverantörsskulder.