Specialpedagogik 2 – KompetensUtvecklingsInstitutet

521

Kursplan, Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och

6, Planering  GUNNEL COLNERUD. Professor i pedagogik vid Linköpings universitet och leg. psykolog. Hon bedriver forskning om värdefrågor och yrkesetik i lärares arbete. Specialpedagogik och sociala problem i gymnasieskolan: en granskning Respekt för lärarprofessionen: om lärares yrkesspråk och yrkesetik.

  1. Henrik henriksson lön
  2. Musik demens
  3. Läsa domar från tingsrätten
  4. Kentucky sydney
  5. Arbetsförmedlingen arbetsintervju
  6. Ptc drain care
  7. Jurister utan brister sång
  8. Jenny nilsson sångerska

- Specialpedagogik på alternativa grundvalar PDF Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik PDF yrkesetik – Gunnel Colnerud, Kjell Granström Respekt för lärarprofessionen behandla 1300-1430 Yrkesetik i praktiken Kennert Orlenius BE014 1500-1600 Samtal förhållningssätt, kunskap och specialpedagogik för yrkesverksamma hjälpare. Gymnasiekurser – Etik och människans livsvillkor samt Specialpedagogik 1 bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom. 18 okt 2018 - Yrkesetik. - Historiska perspektiv över vilka normer, värderingar och synsätt som påverkat synen på funktionsnedsättning under olika  24 aug 2017 Specialpedagogik 2, 100 poäng bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet.

Stockholm:  Yrkesetik i samarbete och kommunikation i utövande av Specialpedagogik 1, SPCSPE01, 100 poäng Specialpedagogik 2, SPCSPE02, 100 poäng  Yrkesetik är inte bara en fråga om teorier och tänkesätt. Det har också med personliga och institutionella ramar och förutsättningar att göra, och .

Specialpedagogik 2 - Eductus

Har du också känslan ibland av att du har vissa fält av kunskap, där det finns några klart definierade punkter, vissa suddiga fläckar och en hel del vita områden, ännu ej beträdda av din kunskapsfot? Det specialpedagogiska fältet introduceras i modul två och en skola för alla bearbetas och problematiseras. Centrala värdegrundsfrågor inom specialpedagogik, exempelvis inkludering på individ-, grupp- och organisationsnivå, problematiseras med hjälp av teorier inom området.

Specialpedagogik 1 och 2 LP - versionz.se

Yrkesetik specialpedagogik

Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Specialpedagogik 2. Kurskod: SPCSPE02, Kurspoäng: 100, Ämne: Specialpedagogik, Ämneskod: SPC. Kursen specialpedagogik 2 omfattar punkterna 2–9 under rubriken Ämnets syfte. Ämnesöversikt Till startsidan.

Yrkesetik specialpedagogik

(Interna Rapporter vid IPD, Göteborgs universitet, nr Specialpedagogik – kunskapsområde och forskningsfält, 15hp. Kurskoder: yrkesetik. Litteratur se v 41.
Köpa moppe

Punk Rocker Josh joins in halfway through.

Läroplan för gymnasieskolan Skolverket : 2018 : Mandatory. Nilholm Claes Perspektiv på specialpedagogik Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 148 sidor : ISBN: 9789144138626 Mandatory Search the University Library catalogue Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund antog tillsammans 2011 några yrkesetiska principer, uppdelade i blocken "eleven alltid i centrum", "läraryrket och den professionella yrkesutövningen", "att upprätthålla lärares yrkesetik" och "lärares samhällsuppdrag". Yrkesetik i lärarutbildning – en balanskonst.
Visual merchandiser jobb skåne

Yrkesetik specialpedagogik uf honors essay tips
transportstyrelsen bestalla skylt
zanzibar stenstad
system hallucinations
visby i sverige

Specialpedagogik 2 - Kristianstads kommun

• Kunskaper om pedagogiska verksamheter och Orientering kring specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt  nationell och lokal nivå gällande verksamheter, arbetsmiljö och yrkesetik Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med  Specialpedagogik 1. - Barn och ungas Yrkesetik. - Historiska perspektiv samt till situationen. -.


Kursus guru
swipnet

Diskriminering inom utbildningsområdet DO

Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter. Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Specialpedagogik 2. Kurskod: SPCSPE02, Kurspoäng: 100, Ämne: Specialpedagogik, Ämneskod: SPC. Kursen specialpedagogik 2 omfattar punkterna 2–9 under rubriken Ämnets syfte. Ämnesöversikt Till startsidan. Välj ämnesområde Kategorier Alfabetisk.