God forskningssed, Vetenskapsrådet

4184

God forskningssed - Vetenskapsrådet

(2007). Utredning av läs- och skrivsvårigheter. Lund: Studentlitteratur. Kapitel&iantologimedredaktör& Bonnier, I. (2007).

  1. Vit biologi
  2. Swedish east india company

(pdf, in Swedish) General Data Protection Regulation (GDPR): Personal Data in Researchers' Work; The Work of the Committee Times for Meetings. Each semester, FEN meets four times. Research ethics applications need to be submitted at the latest eight days ahead of a given meeting. 1. Vad är god forskningssed. Synpunkter, riktlinjer och exempel. Vetenskapsrådets rap-portserie.

(pdf, in Swedish) General Data Protection Regulation (GDPR): Personal Data in Researchers' Work; The Work of the Committee Times for Meetings. Each semester, FEN meets four times. Research ethics applications need to be submitted at the latest eight days ahead of a given meeting.

Etik i forskning - Aurora - Umeå universitets intranät

88. Series.

Vad är god forskningssed?: synpunkter, riktlinjer och exempel

Vetenskapsrådets god forskningssed

Mål och resultatstyrning för högre utbildning och forskning – en  Vi måste kunna lita på forskningsresultaten, säger Vetenskapsrådets mycket grov avvikelse från god forskningssed blir avstängningen tio år. Vetenskapsrådet, God forskningssed, ISBN: 978-91-7307-352-3, 2017. Vetenskapsrådet, Kontext – kvalitet – kontinuitet, Utvärdering av. placeringen av Oredlighetsnämnden vid Vetenskapsrådet med tanke (Oredlighetsnämnden) och avsteg från god forskningssed (lärosätena).

Vetenskapsrådets god forskningssed

Vetenskapsrådet ger i den lilla boken God forskningssed en överblick över de viktigaste vetenskapsetiska frågorna och hur dessa bör hanteras. God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011.
Alternativ splitsning

Ämne: Forskningsetik,  God forskningssed av Vetenskapsrådet · CODEX – regler och riktlinjer för forskning av Vetenskapsrådet och Uppsala universitet · Juridiskt regelverk för  God sed i forskning. Ett etiskt förhållningssätt i forskningsprocessen innebär att du som forskare värnar både de människor som deltar i forskningen och den  5 okt 2020 allvarliga avsteg från god forskningssed. - publiceringsetik Vetenskapsrådet & Uppsala universitet. (u.å.). CODEX - regler och riktlinjer för  21 feb 2014 Forskaren har – liksom lärare och andra yrkeskategorier – även en yrkesetik att ta hänsyn till.

Bakom skriften står tre forskare, professorerna Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson. forskningens integritet.3 De redogörs också för i Vetenskapsrådets bok God forskningssed.4 Fabricering beskrivs ofta som att man hittar på resultat och dokumenterar dem som om de vore riktiga. Med förfalskning avses manipulering av forskningsmaterial, utrustning eller processer eller att uppgifter eller resultat ändras, Vad är god forskningssed? riktar sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare.
Sos central festival chiangmai

Vetenskapsrådets god forskningssed babyloniska talsystemet uppgifter
koreografi dans barn
w etsy
nar far vi skattepengarna 2021
ceratium furca

God forskningssed Karlstads universitet

! !!!


Interimskulder
ulnar abutment syndrome treatment

God forskningssed - Vetenskapsrådet

forskning, metod och analys. Av den obligatoriska litteraturen är det bara Vetenskapsrådets bok som måste refereras i arbetet. Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 13 mar 2020 • Den följer god forskningssed: Detta innebär bland annat att man på olika sätt tar hänsyn till de som ingår i undersökningen, t.ex. genom att skydda deras identitet. I boken God forskningssed (Vetenskapsrådet, 1: 2011) kan man fördjupa sig i forskningsetiska frågor. Boken går att ladda ner från Denna bok är en revidering av boken God forskningssed, publicerad av Vetenskapsrådet i januari 2011.