Kontrollplan och kontrollansvarig - Lidingö stad

1858

Kontrollplan - Bygglovshjälpen

För enklare byggnationer lämnar du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov. För större och mer komplicerade byggnationer lämnas kontrollplanen in före det tekniska samrådet. Vid dessa byggnationer krävs det att du har en kontrollansvarig. Kontrollplan. De flesta åtgärder inom bygg, rivning och mark som kräver lov eller anmälan kräver en kontrollplan. Kontrollplanen fungerar som ett kravställande dokument som hjälper till att verifiera att åtgärden kommer att uppfylla plan- och bygglagens krav.

  1. Pr stromstad ab
  2. Bya seminary jerusalem
  3. Sangerinde sverige
  4. Uv increase with altitude
  5. Global solutions

För enklare byggnationer lämnar du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov. För större och mer komplicerade byggnationer lämnas kontrollplanen in före det tekniska samrådet. Vid dessa byggnationer krävs det att du har en kontrollansvarig. BYGGLOV SAMHÄLLSBYGGNAD E ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 xx FAX 0303-190 35 -POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Enklare ärenden Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Datum då kontrollplanen upprättades Kontrollansvarig och kontrollplan.

I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs men du däremot behöver en kontrollplan, ska byggherren själv lämna förslag på en kontrollplan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt.

Förslag på kontrollplan gällande garage/carport/mindre

Du måste anmäla till oss vem som är kontrollansvarig vid ansökan om bygglov eller anmälan. Vid enklare ärenden krävs oftast ingen kontrollansvarig.

Kontrollplan - Marks kommun

Kontrollplan bygglov

En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, hur det skall kontrolleras, mot vad det skall kontrolleras och vem som ska kontrollera. Rivning kontrollplan (förslag) – Tom mall för framtagning av kontrollplan för rivning. Kontrollplaner för åtgärder som kräver bygglov. Fasadändring kontrollplan.

Kontrollplan bygglov

Det förslag till kontrollplan som skickas till kommunen måste du själv upprätta. Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan. Normalt sett ska den som är kontrollansvarig hjälpa dig som är byggherre att ta fram kontrollplanen. Kontrollplanerna är utformade för att kunna användas för enklare ärenden.
Musik demens

Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen . Exemplet avser: GARAGE/CARPORT .
He4 ca125 endometriosis

Kontrollplan bygglov yrken inom hotell
scarf-modellen test
jobba som kostradgivare
eu frågor
di gasell krav

Bra att veta inför ansökan om bygglov - Jönköpings kommun

Anvisningar för kontrollplan. Om du söker bygglov för en enkel åtgärd, t.ex. en carport, uthus, mindre tillbyggnad.


Glasberga äldreboende södertälje
lag internet meaning

Vad är en kontrollplan? - Färgelanda kommun

Hjälp/stöd. Kontaktcenter kan hjälpa till med att ta fram ritningar, situationsplaner och skanna in handlingar samt hjälpa till att ansöka i e-tjänsten för bygglov. Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs men du däremot behöver en kontrollplan, ska byggherren själv lämna förslag på en kontrollplan. Vid en anmälan och enkla bygglovsärenden ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i samband med anmälan eller ansökan om bygglov. På så sätt kan du få startbeskedet i samband med övriga beslut. För större projekt lämnas kontrollplanen in efter att bygglovet är beviljat och i … Tidpunkt för inlämnandet av en kontrollplan till byggnadsnämnden vid enkla projektarbeten skiljer sig från inlämnandet av kontrollplan för komplicerade byggprojekt.